Bestyrelsen

Bestyrelsen arbejder ud fra gældende vedtægter

Konstituering:

Formand: May Sørensen

Næstformand: Erik Pallesen

Kasserer: Solvej Siegismund

Sekretær: Allan Buch Nielsen

Menigt medlem: Lena Breinholt Moeskjær

Suppleant: Mariann Friis Sørensen

Revisor: Thea Valbjørn

Revisorsuppleant: Kent Juul Pedersen