Bestyrelsen

Bestyrelsen arbejder ud fra gældende vedtægter

Konstituering:

Formand: May Sørensen

Næstformand: Erik Pallesen

Kasserer: Solvej Siegismund

Sekretær: Lena Breinholt Moeskjær

Menigt medlem: Mads Strandgaard Jensen

Suppleant: Puk Svensson

Revisor: Thea Valbjørn

Revisorsuppleant: Kent Juul Pedersen