Bestyrelsen

Bestyrelsen arbejder ud fra gældende vedtægter

Valgt ved generalforsamling den 13/5-2019 er følgende:

May Sørensen, Solvej Siegismund (suppleant) Kirstine Hjort Franksen og Pernille Brunbjerg

Derudover Jan Nielsen og Allan Buch Nielsen, der først er på valg næste år.

Konstituering vil finde sted ved førstkommende bestyrelsesmøde:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Menigt medlem

Suppleant

Revisor

Revisorsuppleant