Bestyrelsen

Bestyrelsen arbejder ud fra gældende vedtægter

Valgt ved generalforsamling den 13/5-2019 er følgende:

May Sørensen, Solvej Siegismund (suppleant) Kirstine Hjort Franksen og Pernille Brunbjerg

Derudover Jan Nielsen og Allan Buch Nielsen, der først er på valg næste år.

Konstituering:

Formand: Pernille Brunbjerg

Næstformand: Jan Nielsen

Kasserer: Kirstine Hjort Franksen

Sekretær: Allan Buch Nielsen

Menigt medlem: May Sørensen

Suppleant: Solvej Siegismund

Revisor: Thea Valbjørn

Revisorsuppleant Kent Juul Pedersen